Radio Oromia – Episode June 3, 2017

Tracklist

 • Attiloleta
  Guutuu Buntii Fi Bashiir Gamadoo • Guutuu Buntii Fi Bashiir Gamadoo
 • Asheta Qacele
  Amin Husen • Amin Husen
 • Amma lele
  Melaku Chalchisa • Melaku Chalchisa
 • Jimma
  Sukkaar Jamal • Sukkaar Jamal
 • Manzuma
  Raayyaa Abbaamacca • Raayyaa Abbaamacca