Radio Oromia – Episode September 23, 2017

Tracklist

  • Gootan Qaqqaalii sabaa
    Faaxee Anniyyaa • Faaxee Aniyyaa
  • Haatii dhiiraa boosse
    Iliyaas kifluu fi Seenaa Solomoon • Iliyaas Kifluu fi Seenaa Solomoon
  • When I am back on feet again
    Mickeal Bolton • Mickeal Bolton